WZS

Aktualności

Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego rozpoczęło 3 lutego 2011 r. procedurę społecznych i międzyresortowych konsultacji projektu Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 ( KPZK 2030). Dokument ten po przyjęciu przez Rząd i Sejm RP stanie się najważniejszym długookresowym, krajowym dokumentem strategicznym, dotyczącym zagospodarowania przestrzennego.
W ramach konsultacji projektu KPZK 2030 zaplanowano trzy konferencje tematyczne:

     

  1. 21 lutego 2011 r. w Zielonej Górze – Współpraca transgraniczna;
  2. 23 lutego 2011 r w Lublinie – Pomoc obszarom peryferyjnym i problemowym;
  3. 28 lutego 2011 r. w Bydgoszczy – Policentryczna metropolia sieciowa i współpraca miast.

Województwo zachodniopomorskie zabiega o zorganizowanie jeszcze jednej konferencji w Szczecinie poświęconej problematyce planowania na morzu.
Niezależnie od tematycznych konferencji Minister Rozwoju Regionalnego oczekuje na zgłoszenie uwag do projektu KPZK 2030 do 2 marca 2011 r.

Projekt KPZK 2030 został udostępniony na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

2011-02-21
powrót

Biuro Planowania Przestrzennego, ul. Piłsudskiego 40 -42, 70-421 Szczecin, tel. + 48 91 44 67 159, fax. +48 91 44 67 111